25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Μεταλλική σαμπανιέρα μαύρο-χρυσό 10939Ο 1111.1110

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1627

14,75 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μπρονζέ 11108Ο 1111.1180

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1628

15,70 €

Μεταλλική σαμπανιέρα λευκό-χρυσό 10940Ο 0911.1195

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1629

13,25 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μαύρο-χρυσό 109440 0777.1125

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1630

9,65 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μπρονζέ 111090 0711.1125

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1631

9,65 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μπρονζέ 111100 0771.1125

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1632

9,65 €

Μεταλλική σαμπανιέρα 109500 0911.1130

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1633

12,35 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μαύρο-χρυσό 10951Ο 1111.1160

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1634

15,40 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μπρονζέ 111120 Φ30*Υ18 1111.1560

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1635

15,40 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μπρονζέ 111130 1122.2260

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1636

15,40 €

Μεταλλική σαμπανιέρα λευκό-χρυσό 10952Ο 0911.1330

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1637

12,35 €

Μεταλλική σαμπανιέρα 10941Ο 0911.4315

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1638

12,15 €

Μεταλλική σαμπανιέρα λευκό-χρυσό 10945Ο 0811.1105

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1639

10,70 €

Μεταλλική σαμπανιέρα λευκό-χρυσό 10947Ο 0807.0710

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1640

10,75 €

Μεταλλική σαμπανιέρα 10948Ο 0711.1125

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1641

9,65 €

Μεταλλική σαμπανιέρα λευκό-χρυσό 10949Ο 0744.1150

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1642

10,00 €

Μεταλλική σαμπανιέρα μπρονζέ 11111Ο 0759.5950

Μοντέρνες μεταλλικές σαμπανιέρες με διάφορες τεχνοτροπίες δουλεμένες πάνω στο μέταλλο. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν καλάθι ποτών αλλά και για διακοσμητική χρήση. 

ΚΩΔ 1643

10,00 €