25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Κοφίνι RA11091Ο Φ35 Χ Υ30 0713.1315

Σειρά πανεριών για αποθήκευση και μεταφορά άρτου αλλά και για πολλές διακοσμητικές χρήσεις.

ΚΩΔ 2077

9,50 €

Πανέρι φυσικό Μ34 Χ Π44 8972Γ 0300.9890

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 268

5,20 €

Πανέρι φυσικό Μ43 Χ Π33 42360 0800.1880

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 270

11,70 €

Πανέρι φυσικό Μ34 Χ Π44 5203B 0300.9890

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 271

5,20 €

Πανέρι φυσικό Μ38 Χ Π52 5203Δ 0750.9870

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 272

10,25 €

Πανέρι φυσικό Μ43 Χ Π60 5203Γ 0666.9895

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 273

9,25 €

Πανέρι φυσικό Μ70 Χ Π50 95580 0820.9880

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 274

11,70 €

Πανέρι φυσικό Μ41 Χ Υ31 4540Ο 0378.9870

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 265

4,90 €

Πανέρι φυσικό Μ43 Χ Π60 8972Α 0600.9890

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 266

9,20 €

Πανέρι φυσικό Μ38 Χ Π52 8972Β 0555.9850

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 267

7,30 €

Πανέρι φυσικό Φ25 3893Α 0220.8235

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1383

3,15 €

Πανέρι φυσικό Φ23 3893Β 0285.3015

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1384

2,85 €

Πανέρι φυσικό Φ20 3893Γ 0254.4000

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1385

2,65 €

Πανέρι φυσικό Φ30 Χ Υ11 95570 0381.4400

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1386

4,00 €

Πανέρι φυσικό RA02149Ο Φ25 0011.5498

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1941

1,30 €

Πανέρι φυσικό RA02147Ο Φ20 0032.7575

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1942

1,00 €

Πανέρι φυσικό RA10296Ο Φ25 0064.9090

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1943

1,20 €

Πανέρι φυσικό RA02092Ο Φ25 0033.3394

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1965

1,25 €

Πανέρι φυσικό RA02091Ο Φ22,5 0087.4577

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1966

1,05 €

Πανέρι φυσικό RA02090Ο Φ20 0066.4167

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1967

0,90 €

Πανέρι φυσικό RA02089Ο Φ17,5 0033.2261

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1968

0,85 €

Πανέρι φυσικό RA02088Ο Φ15 0055.2249

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1969

0,65 €

Πανέρι φυσικό RA02087Ο Φ12,5 0031.1141

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1970

0,55 €

Πανέρι φυσικό RA01925O Φ25 0064.4495

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1971

1,25 €

Πανέρι φυσικό RA02146Ο Φ12,5 0021.2140

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1972

0,55 €

Πανέρι φυσικό RA01237B Φ25 0097.2277

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1976

1,05 €

Πανέρι φυσικό RA04852Α Φ17,5 0031.1445

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1977

0,60 €

Πανέρι φυσικό RA04853Α Φ20 0033.3349

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1978

0,65 €

Πανέρι φυσικό RA04854Α Φ22,5 0064.6556

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1979

0,75 €

Πανέρι φυσικό RA04281Α Φ35 0244.2190

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1980

3,85 €

Πανέρι φυσικό RA04281Ο Φ30 0233.3345

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1981

3,25 €

Πανέρι φυσικό RA03893Α Φ25 0288.1025

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1982

3,00 €

Πανέρι φυσικό RA03893Β Φ23 0225.2210

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1983

2,80 €

Πανέρι φυσικό RA03893Γ Φ20 0230.2200

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1984

2,66 €

Πανέρι φυσικό RA04280Ο Φ27 0244.2525

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1985

3,00 €

Πανέρι φυσικό RA05850B Φ17,5 0099.0178

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1987

1,05 €

Πανέρι φυσικό RA05850Γ Φ15 0097.9767

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1988

0,90 €

Πανέρια φυσικό RA05846Ο Φ15 0114.4411

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1989

1,50 €

Μπώλ RA10974Ο 30X14 0771.1770

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξης κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου.

ΚΩΔ 2075

10,25 €

Μπώλ RA10975Ο 30Χ14 0770.1670

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξης κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου.

ΚΩΔ 2076

10,25 €

Πανέρι φυσικό RA11206Ο Φ37 Χ Υ13 0366.6670

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2027

4,90 €

Πανέρι φυσικό RA11115Ο Φ37 Χ Υ13 0265.5665

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2041

3,50 €

Πανέρι φυσικό RA11114Ο Φ40 Χ Υ13 0299.9999

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2042

4,00 €

Πανέρι φυσικό RA11206O Φ37 Χ Υ13 0399.8080

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2047

5,05 €

Πανέρι φυσικό RA076390 Φ20 0222.4455

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2203

3,40 €