25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Πανέρια φυσικό RA05846Ο Φ13 0031.6666

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1990

0,90 €

Πανέρι φυσικό RA07640Α Φ25 0231.3160

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1993

3,45 €

Πανέρι φυσικό RA09387Α Φ22,5 0157.5757

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1995

2,10 €

Πανέρι φυσικό RA09388Α Φ25 0168.6868

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1997

2,25 €

Πανέρι φυσικό RA09387Ο Φ22,5 0157.5957

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1998

2,10 €

Πανέρι φυσικό RA09389Α Φ22,5 0155.5457

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 1999

2,10 €

Πανέρι φυσικό RA09390Α Φ25 0177.7768

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2000

2,25 €

Πανέρι φυσικό RA09389Ο Φ22,5 0111.1155

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2001

2,10 €

Πανέρι φυσικό RA09390Ο Φ25 0155.1168

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2002

2,25 €

Πανέρι Φυσικό RA076420 Φ25 0231.3565

Σειρά με πανέρια από φυσική πλέξη κατάλληλα για ανάδειξη του τροφίμου αλλά και την ιδιαίτερη  διακόσμηση του χώρου.

ΚΩΔ 2204

3,50 €