25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK201 1244.1110

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1944

16,10 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK202 0854.1130

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1945

11,05 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK203 0643.1430

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1946

8,35 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK411 0611.1440

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1947

8,50 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK412 0871.0075

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1948

11,65 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK413 1112.6060

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1949

15,40 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK401 0500.2295

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1950

7,90 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK402 0777.7775

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1951

10,30 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK403 1212.1195

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1952

17,25 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK404 1515.1525

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1953

20,30 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK321 0681.0415

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1954

8,15 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK320 0811.1195

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1955

11,90 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK301 1244.8110

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1956

16,10 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK302 0854.2130

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1957

11,00 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK303 0643.3430

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1958

8,40 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK309 0650.5005

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1959

8,05 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK308 0999.8900

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1960

12,00 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK307 1182.8285

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1961

15,75 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK313 0522.1155

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1962

7,40 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK312 0965.0920

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1963

12,25 €

Μεταλλικοί Δίσκοι SP-LAK311 1474.1415

Σειρά μεταλλικών αμετάβλητων δίσκων σε διάφορα μεγέθη και στυλ. Ιδανικό για παρουσίαση γλυκών και αλμυρών με δυνατότητα χρήσης στο ψυγείο. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στην διακόσμηση τραπεζιού.   

ΚΩΔ 1964

18,80 €