25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Κουβάς μεταλλικός 10,214 0173.1120

Σειρά μεταλλικών κουβάδων με χεράκι . Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο σταχτοδοχείο  έως καλάθι αχρήστων αλλά και θήκη για γλάστρα .

ΚΩΔ 259

1,60 €

Κουβάς μεταλλικός 10.211 0111.1575

Σειρά μεταλλικών κουβάδων με χεράκι . Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί απο σταχτοδοχείο  έως καλάθι αχρήστων αλλά και θήκη για γλάστρα .

ΚΩΔ 260

2,30 €

Κουβάς μεταλλικός 10.299 0372.1570

Σειρά μεταλλικών κουβάδων με χεράκι. Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σταχτοδοχείο έως καλάθι αχρήστων αλλά και θήκη για γλάστρα.

ΚΩΔ 261

4,95 €

Κουβάς μεταλλικός 10.212 0100.1185

Σειρά μεταλλικών κουβάδων με χεράκι. Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σταχτοδοχείο έως καλάθι αχρήστων αλλά και θήκη για γλάστρα.

ΚΩΔ 262

2,45 €

Κουβάς μεταλλικός 10.215 0222.0085

Σειρά μεταλλικών κουβάδων με χεράκι. Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σταχτοδοχείο έως καλάθι αχρήστων αλλά και θήκη για γλάστρα.

ΚΩΔ 263

3,80 €

Κουβάς μεταλλικός 10.213 0213.3130

Σειρά μεταλλικών κουβάδων με χεράκι. Η χρήση τους ποικίλει ανάλογα με το μέγεθος τους. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από σταχτοδοχείο έως καλάθι αχρήστων αλλά και θήκη για γλάστρα.

ΚΩΔ 264

3,05 €