25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Μεταλλικά κουτιά εισαγωγής

Μεταλλικό κουτί 2KG PL426 0756.6555

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1003

7,55 €

Μεταλλικό κουτί 1KG PL423 0582.0988

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1004

5,88 €

Μεταλλικό κουτί 3076 0587.5550

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 351

5,50 €

Μεταλλικό κουτί PL420 0490.9099

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1016

4,99 €

Μεταλλικό κουτί 2245 0490.9099

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1222

4,99 €

Μεταλλικό κουτί WIN 889 0411.0195

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 704

4,95 €

Μεταλλικό κουτί PL408 0414.1495

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1010

4,95 €

Μεταλλικό κουτί έρανου PL394 0409.9090

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1015

4,90 €

Μεταλλικό κουτί με 4 θήκες ΤΕΣ757 0444.8880

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 713

4,80 €

Μεταλλικό κουτί 2302 0481.5525

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 358

4,25 €

Μεταλλικό κουτί 3044 0304.0995

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 462

3,95 €

Μεταλλικό κουτί WIN 915 0311.0195

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 705

3,95 €

Μεταλλικό κουτί 3011 0317.5590

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 356

3,90 €

Μεταλλικό κουτί PL728 0308.0880

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1017

3,80 €

Μεταλλικό κουτί 3042 0387.5550

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 346

3,50 €

Μεταλλικό κουτί 3051 0303.0050

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 404

3,50 €

Μεταλλικό κουτί PL416 0337.0040

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1018

3,40 €

Μεταλλικό κουτί Α4 2196 0332.0335

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 464

3,35 €

Μεταλλικό κουτί PL393 0218.9898

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1019

2,98 €

Μεταλλικό κουτί 3083 0299.5590

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 349

2,90 €

Μεταλλικό κουτί 3030 0230.0380

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 467

2,80 €

Μεταλλικό κουτί 3036 0227.5560

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 347

2,60 €

Μεταλλικό κουτί 500GR PL415 0248.3338

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1005

2,38 €

Μεταλλικό κουτί 3028 0202.0360

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 466

2,60 €

Μεταλλικό κουτί 2258 0287.5530

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 350

2,30 €

Μεταλλικό κουτί 4004 0281.5515

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 352

2,15 €

Μεταλλικό κουτί 4020 0217.5515

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 348

2,15 €

Μεταλλικό κουτί Α5 2195 0222.0310

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 465

2,10 €

Μεταλλικό κουτί 3088 0299.1310

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 468

2,10 €

Μεταλλικό κουτί άσπρο 6015 0209.5510

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 753

2,10 €

Μεταλλικό κουτί 2260 0287.5510

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 355

2,10 €

Μεταλλικό κουτί 2259 0101.0095

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 407

1,95 €

Μεταλλικό κουτί 3078 0101.0095

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 406

1,95 €

Μεταλλικό κουτί 5007 0187.5595

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 344

1,95 €

Μεταλλικό κουτί PL406 0133.0095

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 716

1,95 €

Μεταλλικό κουτί κουμπαράς 6012 0144.2295

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1214

1,95 €

Μεταλλικό κουτί WIN904 0170.7795

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1011

1,95 €

Μεταλλικό κουτί 200GR PL419 0112.2992

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1006

1,92 €

Μεταλλικό κουτί 3019 0107.9590

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 696

1,50 €

Μεταλλικό κουτί 2031 0199.0285

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 645

1,85 €

Μεταλλικό κουτί WIN901 0101.3085

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 715

1,85 €

Μεταλλικό κουτί βαλιτσάκι PL412 0101.8085

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 717

1,85 €

Μεταλλικό κουτί 3009 0101.2080

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 402

1,80 €

Μεταλλικό κουτί 3008 0180.0075

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 345

1,75 €

Μεταλλικό κουτί 2435 0199.0275

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 642

1,72 €

Μεταλλικό κουτί 100GR PL418 0132.3370

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1007

1,70 €

Μεταλλικό κουτί χρυσό 2022 0166.6668

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1223

1,68 €

Μεταλλικό κουτί 2253 0101.6660

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 755

1,60 €

Μεταλλικό κουτί άσπρο 2013 0191.6660

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 756

1,60 €

Μεταλλικό κουτί PL401 0187.5555

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 743

1,50 €

Μεταλλικό κουτί WIN888 0165.0055

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1012

1,55 €

Μεταλλικό κουτί για καφέ 3080 0199.3350

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 648

1,50 €

Μεταλλικό κουτί 250ml 9014 0199.0250

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 643

1,50 €

Μεταλλικό κουτί 3027 0154.0050

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 396

1,50 €

Μεταλλικό κουτί 2300 0101.0050

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 405

1,50 €

Μεταλλικό κουτί 2267 0101.0050

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 403

1,50 €

Μεταλλικό κουτί 2304 0181.5545

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 658

1,45 €

Μεταλλικό κουτί για τσάι 3041 0199.0236

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 647

1,36 €

Μεταλλικό κουτί 3040 0101.0036

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 397

1,36 €

Μεταλλικό κουτί 2028 0101.6330

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 757

1,30 €

Μεταλλικό κουτί 2434 0101.0020

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 400

1,20 €

Μεταλλικό κουτί 1500 0118.9914

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1212

1,14 €

Μεταλλικό κουτί WIN891 0142.2410

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1013

1,10 €

Μεταλλικό κουτί 50GR PL821 0192.9108

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1008

1,08 €

Μεταλλικό κουτί 100ml 9013 0110.0005

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 641

1,05 €

Μεταλλικό κουτί για CD 2198 0199.3205

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 646

1,05 €

Μεταλλικό κουτί 3099 0101.0005

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 398

1,05 €

Μεταλλικό κουτί λευκό 2027 0100.7702

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1225

1,02 €

Μεταλλικό κουτί χρυσό 2023 0100.8802

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1224

1,02 €

Μεταλλικό κουτί 2190 0001.0399

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 401

0,99 €

Μεταλλικό κουτί 3033 0094.0090

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 463

0,90 €

Μεταλλικό κουτί 80ml 9012 0039.8290

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 644

0,90 €

Μεταλλικό κουτί με κούμπωμα 3020 0000.0090

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 399

0,90 €

Μεταλλικό κουτί 3046 0033.9990

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 649

0,90 €

Μεταλλικό κουτί για τσάι 3000 0072.2186

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1226

0,86 €

Μεταλλικό κουτί 25gr PL431 0082.8268

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1009

0,68 €

Μεταλλικό κουτί 2380 0079.7960

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 654

0,60 €

Μεταλλικό κουτί 3029 0079.7960

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 655

0,60 €

Μεταλλικό κουτί 3082 0075.5559

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 656

0,59 €

Μεταλλικό κουτί χρυσό 2021 0076.7757

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1218

0,57 €

Μεταλλικό κουτί άσπρο 2025 0076.7757

Μεταλλικό κουτί από επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας. 

ΚΩΔ 1217

0,57 €

Μεταλλικό κουτί 9010 0039.8248

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 751

0,48 €

Μεταλλικό κουτί με παράθυρο 3055 0094.0445

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 652

0,45 €

Μεταλλικό κουτί 2269 0094.0442

Μεταλλικό κουτί απο επεξεργασμένο τσίγκο υψηλής ποιότητας κατάλληλο για όλες της χρήσεις τροφίμων αλλά και ως διακοσμητικό κουζίνας .

ΚΩΔ 653

0,42 €