25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Στρογγυλοί Plexiglass δίσκοι παρουσίασης

Plexiglass δίσκος κοπής ειδικής εφαρμογής Φ33,5 Υ0,3 0422.2240

Ειδικός δίσκος απο Plexiglass σε διάφορα φάρδη με προορισμό να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν  επιδέχονται την κατευθείαν επαφή με τρόφιμο . Η  κατευθείαν κοπή , η διανομή και η αποθήκευση τροφίμων  γίνεται πλέον δυνατή με την χρήση αυτού του προιόντος . 

ΚΩΔ 2643

4,40 €

Plexiglass δίσκος κοπής ειδικής εφαρμογής Φ30 Υ0,3 0322.2290

Ειδικός δίσκος απο Plexiglass σε διάφορα φάρδη με προορισμό να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν  επιδέχονται την κατευθείαν επαφή με τρόφιμο . Η  κατευθείαν κοπή , η διανομή και η αποθήκευση τροφίμων  γίνεται πλέον δυνατή με την χρήση αυτού του προιόντος . 

ΚΩΔ 2643

3,90 €

Plexiglass δίσκος κοπής ειδικής εφαρμογής Φ28 Υ0,3 0322.2260

Ειδικός δίσκος απο Plexiglass σε διάφορα φάρδη με προορισμό να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν  επιδέχονται την κατευθείαν επαφή με τρόφιμο . Η  κατευθείαν κοπή , η διανομή και η αποθήκευση τροφίμων  γίνεται πλέον δυνατή με την χρήση αυτού του προιόντος . 

ΚΩΔ 2643

3,60 €

Plexiglass δίσκος κοπής ειδικής εφαρμογής Φ23.5 Υ0,3 0322.2230

Ειδικός δίσκος απο Plexiglass σε διάφορα φάρδη με προορισμό να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν  επιδέχονται την κατευθείαν επαφή με τρόφιμο . Η  κατευθείαν κοπή , η διανομή και η αποθήκευση τροφίμων  γίνεται πλέον δυνατή με την χρήση αυτού του προιόντος . 

ΚΩΔ 2643

3,30 €

Plexiglass δίσκος κοπής ειδικής εφαρμογής Φ22.5 Υ0,3 0322.2200

Ειδικός δίσκος απο Plexiglass σε διάφορα φάρδη με προορισμό να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν  επιδέχονται την κατευθείαν επαφή με τρόφιμο . Η  κατευθείαν κοπή , η διανομή και η αποθήκευση τροφίμων  γίνεται πλέον δυνατή με την χρήση αυτού του προιόντος . 

ΚΩΔ 2643

3,00 €

Plexiglass δίσκος κοπής ειδικής εφαρμογής Φ20 Υ0,3 0222.2260

Ειδικός δίσκος απο Plexiglass σε διάφορα φάρδη με προορισμό να τοποθετείται σε επιφάνειες που δεν  επιδέχονται την κατευθείαν επαφή με τρόφιμο . Η  κατευθείαν κοπή , η διανομή και η αποθήκευση τροφίμων  γίνεται πλέον δυνατή με την χρήση αυτού του προιόντος . 

ΚΩΔ 2643

2,60 €