25 χρόνια εξειδίκευση στην γυάλινη συσκευασία

 
 

Ξύλινα Stand , Displays παρουσίασης προιόντος .

Ξύλινο σταντ KL8 0452.2055

Ξύλινο σταντ κατάλληλο για παρουσίαση και πώληση συσκευασμένου τροφίμου. 

ΚΩΔ 1440

6,05 €

Ξύλινο σταντ KL7 0352.2080

Ξύλινο σταντ κατάλληλο για παρουσίαση και πώληση συσκευασμένου τροφίμου. 

ΚΩΔ 1441

5,05 €

Ξύλινο σταντ KL6 0352.2015

Ξύλινο σταντ κατάλληλο για παρουσίαση και πώληση συσκευασμένου τροφίμου. 

ΚΩΔ 1442

4,20 €

Ξύλινο σταντ KL4 0252.2550

Ξύλινο σταντ κατάλληλο για παρουσίαση και πώληση συσκευασμένου τροφίμου. 

ΚΩΔ 1443

3,30 €

Ξύλινο σταντ KL2 0199.9935

Ξύλινο σταντ κατάλληλο για παρουσίαση και πώληση συσκευασμένου τροφίμου. 

ΚΩΔ 1445

1,80 €

Ξύλινο σταντ KL1 0074.6590

Ξύλινο σταντ κατάλληλο για παρουσίαση και πώληση συσκευασμένου τροφίμου. 

ΚΩΔ 1446

1,20 €